Beëindiging samenleving

Aan de beëindiging van een ongehuwde samenleving zijn geen formele verplichtingen verbonden. Wel zal een ontbinding van de samenleving moeten plaatsvinden aan de hand van eventueel eerder onderling aangegane afspraken. Veelal zijn deze afspraken vastgelegd in een samenlevingscontract.

Afhankelijk van wat u en uw partner in het samenlevingscontract zijn overeengekomen, kunt u bij overeengekomen regelingen denken aan de verdeling van opgebouwd vermogen of opgebouwde pensioenrechten. Daarnaast kunt u denken aan de afspraak tot een recht op partneralimentatie of een plicht tot betaling hiervan.

Kinderen

Met betrekking tot uw kinderen heeft u beiden formeel gezien wel verplichtingen.

Kinderalimentatie

Een van deze verplichtingen betreft de betaling van kinderalimentatie. De niet-verzorgende ouder moet kinderalimentatie betalen aan de ouder die de kinderen verzorgt.

Ouderschapsplan

Daarnaast dient u, net als gehuwde of geregistreerde ouders, samen met uw partner een ouderschapsplan op te maken, indien jullie gezamenlijk het gezag uitoefenen over jullie kind(eren). Wanneer ongehuwde ouders hier niet aan voldoen, zal een eventueel verzoek bij de rechter tot het treffen van een regeling inzake het ouderlijk gezag aangehouden worden totdat aan deze verplichting is voldaan.

Als u en uw partner geen samenlevingscontract zijn aangegaan dan zijn jullie wettelijk noch contractueel gezien niets verplicht aan elkaar. Wel gelden formele verplichtingen ten aanzien van de kinderen.

U leest meer over de verschillen tussen samenwonen met een samenlevingscontract en samenwonen zonder een samenlevingscontract in onze blog: Samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of huwelijk: wat zijn de verschillen?

Contact »