Rechtbank Zwolle behandelt echtscheidingsverzoeken alleen als met kinderen is overlegd

29 / 03 / 2018 Alexander Leuftink

De Rechtbank Zwolle start op 1 mei met een pilot die scheidende ouders verplicht om concrete afspraken te maken met hun kinderen. Het echtscheidingsverzoek wordt niet in behandeling genomen als deze verplichting wordt nagelaten.

Werkgroep Kind en Scheiden

Het maken van afspraken óver de kinderen is vanaf 2009 bij wet verplicht in de vorm van een ouderschapsplan. Officieel moeten de kinderen al een inbreng hebben in dit plan, maar de praktijk wijst echter uit dat dit meestal niet voldoende gebeurt. Daarom heeft de werkgroep Kind en Scheiden in de afgelopen vier jaar een methode ontwikkeld waarmee kinderen actief betrokken worden in het opstellen van het ouderschapsplan. Deze werkgroep bestaat onder andere uit familierechters, advocaten, psychologen en scheidingsmediators. Ook de Raad voor de Kinderbescherming is betrokken bij de werkgroep.

Schriftelijk verslag

Het maken van afspraken met de kinderen gebeurt door middel van concrete vragen in een zogenaamd ‘bruggesprek’. De antwoorden op deze vragen moeten schriftelijk worden vastgelegd. Door het verslag van deze vragen toe te voegen aan het ouderschapsplan heeft de rechter inzicht in de afspraken die de ouders met hun kinderen hebben gemaakt. De bedoeling hiervan is dat er beter naar de wensen van het kind wordt geluisterd en dat minder kinderen de dupe worden van een echtscheiding. Dit zou de weerbaarheid van de kinderen verhogen.

Scheiden zonder Schade

Het initiatief van de werkgroep Kind en Scheiden past bij de maatschappelijke beweging om bij een echtscheiding meer aandacht te besteden aan de kinderen. Zo kwam oud-minister Rouvoet, voorzitter van het platform Scheiden zonder Schade, onlangs met het voorstel om elke echtscheiding door slechts één rechter en één advocaat te laten behandelen.

Echtscheidingsadvocaat

Meer weten over de juiste begeleiding bij een echtscheiding met kinderen? Neem contact op met een echtscheidingsadvocaat van LINK Advocaten.

Bron: Volkskrant

delen