Wat is een levenstestament?

14 / 07 / 2022 Sophie Zeilstra

Op het moment dat u komt te overlijden, gaat uw nalatenschap naar de erfgenamen die u benoemd heeft in uw testament. Indien u geen testament heeft, wordt de erfenis verdeeld onder uw wettelijk erfgenamen. Dit kunnen uw echtgenoot, kinderen, ouders of broers of zussen zijn.

Ook kunt u ervoor kiezen om een levenstestament op te stellen. Deze stelt u op voor tijdens uw leven. In dit blog vertellen we u meer over wat een levenstestament is en wat het voor u kan betekenen.

Gevolmachtigden

In een levenstestament kunt u vastleggen wie uw belangen mag behartigen als u daar niet meer toe in staat bent. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn nadat u een ongeluk heeft gehad of als u een ziekte krijgt zoals Alzheimer.

Voor een levenstestament stelt u één of meerdere gevolmachtigde(n) aan. Een gevolmachtigde geeft u dan de volmacht om belangrijke zaken voor u te regelen. Denk daarbij aan financiële zaken, maar ook aan medische en persoonlijke beslissingen.

Verschil testament en levenstestament

U zult zich wellicht afvragen waarom een levenstestament iets voor u kan betekenen als u ook al een testament heeft. Het belangrijkste verschil tussen een testament en een levenstestament is de situatie waarvoor het testament bedoeld is.

Een testament is er met name voor de nabestaanden, voor het moment na uw overlijden. U maakt in een testament uw wensen kenbaar, met name over de verdeling van uw nalatenschap.

Met een levenstestament kunt u een gevolmachtigde aanwijzen die zaken voor u kan regelen tijdens uw leven. Dit is van toepassing op het moment dat u zelf in leven bent, maar door omstandigheden niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen.

Checklist levenstestament

De belangrijkste beslissing voor uw levenstestament is het bepalen wie u aanstelt als gevolmachtigde. U moet op deze persoon kunnen vertrouwen en weten dat deze persoon uw wensen volgt.

Daarnaast is het belangrijk om duidelijk vast te leggen waarover de gevolmachtigde beslissingen voor u kan nemen. Dit kunnen de meest uiteenlopende zaken zijn, zoals wie er voor een huisdier zorgt of wie uw financiën beheert.

Waarom een levenstestament?

Een levenstestament kan uitkomst bieden wanneer u zich zorgen maakt over welke beslissingen over u genomen worden als u dit zelf niet meer kunt. Een levenstestament geeft u vooral de geruststelling dat u alsnog de regie heeft over uw eigen leven, ook als u niet meer in staat bent zelf keuzes te maken.

Erfrechtadvocaat in Amsterdam

Heeft u vragen over het opstellen van een levenstestament en wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen