Uw kinderen onterven: dit moet u weten

11 / 08 / 2022 Sophie Zeilstra

Het is een zekerheid in het leven: u komt een keer te overlijden. Het is daarom belangrijk om bij leven al na te denken over uw nalatenschap. Door het opstellen van een testament kunt u ervoor zorgen dat uw erfenis wordt verdeeld zoals u dat graag zou willen.

Wettelijk gezien zijn uw kinderen uw erfgenamen. Maar het kan zijn dat u liever niets aan hen nalaat. Kunt u in dit geval uw kinderen onterven? U leest meer daarover in dit blog.

Legitieme portie

In Nederland bent u vrij om zelf te bepalen hoe u uw erfenis in wilt richten. U kunt er dus voor kiezen om een kind te onterven. Dit kunt u vastgelegen in een testament. Het onterven van een kind betekent echter niet dat het kind nergens meer aanspraak op kan maken.

Als er geen testament is opgesteld, hebben de kinderen automatisch recht op een gelijk deel van de nalatenschap: het kindsdeel. Maar als een kind wordt onterfd, dan heeft het kind enkel recht op de legitieme portie. Het aanvaarden of opeisen van een legitieme portie of het kindsdeel is niet verplicht: een kind bepaalt uiteindelijk zelf of het hier beroep op doet.

Hoe groot is een legitieme portie?

De legitieme portie van een kind is de helft van het erfdeel dat u als wettelijk erfgenaam zou ontvangen. Is er bijvoorbeeld sprake van een overleden langstlevende ouder en zijn twee kinderen wettelijk erfgenaam, dan erven die beiden de helft van de erfenis.

Als een van deze twee kinderen onterfd is, dan kan dit kind aanspraak maken op de helft van het wettelijk erfdeel. De legitieme portie is in dat geval één vierde deel van de erfenis.

Ik ben onterfd

Heeft uw ouder u testamentair laten onterven? Als onterfde van ouders heeft u twee rechten:

  • U heeft recht op inzage van de financiële gegevens van de overledene
  • U heeft recht op de legitieme portie

Om te kunnen bepalen wat de hoogte is van het kindsdeel, heeft u recht op inzage in de financiën van de overledene. Deze kunt u opvragen bij een erfgenaam of eventueel de executeur. Vervolgens kunt u berekenen waar u recht op heeft. De legitieme portie is altijd een geldbedrag.

Als u aanspraak wilt maken op de legitieme portie, dan moet u dit op eigen initiatief kenbaar maken bij de erfgenaam of executeur. Bij voorkeur schriftelijk, zodat hier naderhand geen onduidelijkheid over kan ontstaan.

Een kindsdeel of legitieme portie is alleen van toepassing op erkende kinderen. Als een andere erflater, bijvoorbeeld uw echtgenoot, u onterfd heeft is er geen legitieme portie: u kunt dan geen aanspraak doen op de erfenis.

Let op: wanneer u onterfd bent, bestaat er geen plicht om u op de hoogte te brengen van een overlijden.

Ouders onterven

Andersom kunt u ook de behoefte hebben om niets aan uw ouders na te laten. U kunt ervoor kiezen om dit op te laten nemen in uw testament. Dit geldt ook voor uw broer(s) of zus(sen).

In tegenstelling tot het onterven van kinderen, hebben ouders en broers en zussen nooit recht op de legitieme portie. Als u ervoor kiest om uw ouders of broers en zussen te onterven, dan erven zij niets.

Erfrechtadvocaat in Amsterdam

Loopt u tegen problemen aan bij het verdelen van een nalatenschap? En wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen