Executeur

Een executeur (voorheen: executeur testamentair) is iemand die via een testament wordt aangezocht om de nalatenschap af te wikkelen. De taken en bevoegdheden van executeurs zijn geregeld in de wet, maar een erflater kan in een testament de taken en bevoegdheden uitbreiden en beperken.

De taken en bevoegdheden kunnen variëren van het praktisch regelen van de begrafenis met alle organisatorische aspecten daaromheen tot en met het beheren en verdelen van de erfenis.

Wie kan executeur zijn?

De erflater kan zelf bepalen wie executeur van zijn nalatenschap is. Dit kan een natuurlijk persoon zijn (een erfgenaam of iemand anders) of een rechtspersoon (een stichting of een besloten vennootschap). Een executeur is pas executeur nadat hij heeft aanvaard.

Welke taken en bevoegdheden heeft een executeur?

De taken en bevoegdheden van executeurs zijn afhankelijk van de tekst van het testament. In de wet zijn taken en bevoegdheden omschreven, maar deze kunnen worden beperkt of uitgebreid. Het hangt van het testament af of een executeur bijvoorbeeld een woning uit de nalatenschap mag verkopen.

Een executeur die het beheer voert over een nalatenschap, mag alleen een woning verkopen als dat nodig is om schulden van de nalatenschap te voldoen. Daarover moet hij of zij overleggen met de erfgenamen. Als dat niet mogelijk is, dient er een machtiging van de rechter aanwezig te zijn. Uiteindelijk moet de executeur over zijn handelen verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Wie beschikt over goederen in een nalatenschap?

Zolang een executeur het beheer over een nalatenschap heeft, zijn de erfgenamen niet bevoegd om te beschikken over de goederen van de nalatenschap.

Meningsverschil met executeur

Tussen de erfgenamen en de executeur kunnen problemen ontstaan. Als erfrechtspecialisten kunnen wij u hierover adviseren en u zonodig bijstaan in een eventuele gerechtelijke procedure. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met erfrechtadvocaten Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn.

Contact »