Verklaring van erfrecht: wat is het en wanneer is nodig?

01 / 11 / 2018 Martin Weenink

Als er een naaste van u is overleden, dan heeft u mogelijk recht op (een deel) van de nalatenschap van de overledene. Indien de overledene geen testament heeft laten opstellen door de notaris, dan kan aan de hand van het erfrecht worden bepaald wie de erfgenamen zijn. Indien u een erfgenaam bent, heeft u mogelijk een verklaring van erfrecht nodig om toegang te krijgen tot bepaalde eigendommen van de overledene.

Een verklaring van erfrecht is niet altijd vereist. We leggen u er in deze blog meer over uit.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een document dat dient als bewijsmiddel dat de erfgenamen recht hebben op de nalatenschap van de overledene.

Doorgaans zullen banken de bankrekeningen van de overledene blokkeren, omdat zij eerst willen weten aan wie de bankrekeningen mogen worden vrijgegeven. Met de verklaring wordt het voor de erfgenamen bijvoorbeeld mogelijk om een bankrekening van de overledene te kunnen gebruiken of om een uitkering uit een levensverzekering te ontvangen.

De verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin het volgende is opgenomen:

  • Wie is de overledene en wat is zijn overlijdensdatum;
  • Wat was de burgerlijke staat van de overledene ten tijde van overlijden;
  • Is er een testament en zo ja wat is daarin bepaald;
  • Wie zijn de erfgenamen van de overledene en hoe dient de nalatenschap te worden verdeeld;
  • Wie van de erfgenamen is bevoegd om de erfenis te beheren en af te wikkelen (de executeur).

Een verklaring van erfrecht kan pas worden afgegeven na het nodige onderzoek door de notaris, zoals het raadplegen van het Centraal Testamentenregister.

Om het onderzoek te versnellen kunt u als erfgenaam de notaris van zoveel mogelijk informatie voorzien. Hierbij kunt u denken aan een overlijdensakte, de adresgegevens van de overledene en de erfgenamen en eventueel de huwelijkse voorwaarden en een kopie van het testament. Als erfgenamen lastig te vinden zijn, kan het een lange tijd duren voordat de verklaring van erfrecht is opgesteld.

Is een verklaring van erfrecht verplicht?

Een verklaring van erfrecht is geen wettelijk verplicht document, maar wordt wel door veel instanties verlangd. Vooral verzekeraars verlangen een verklaring van erfrecht voor de uitkering van de levensverzekering.

Wanneer heeft u geen verklaring van erfrecht nodig?

In bepaalde situaties is een verklaring van erfrecht niet langer nodig om toegang te krijgen tot de bankrekening van de overledene.

In 2011 heeft de overheid samen met de Nederlandse Vereniging van Banken besloten dat er geen verklaring nodig is indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er is sprake van een langstlevende partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) en een of meerdere kinderen;
  • Het totale saldo op de rekening van de overledene is lager dan € 100.000;
  • De overledene heeft geen testament opgesteld.

Is aan bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan kan de langstlevende partner de beschikking krijgen over de bankrekening van de overledene na het overleggen van een aantal documenten en na het ondertekenen van een formulier waarin wordt verklaard dat hij/zij krachtens het wettelijke erfrecht als enige gerechtigd is tot de goederen van de nalatenschap.

Let op: met het ondertekenen van die verklaring wordt de nalatenschap zuiver aanvaard. Het is daarom verstandig om u van tevoren te laten adviseren over alle gevolgen van het ondertekenen van het formulier.

Kosten verklaring van erfrecht

Het tarief voor het opmaken van een verklaring van erfrecht verschilt per notaris en hangt af van bijkomende werkzaamheden van de notaris. Als er geen testament is opgemaakt en het wettelijk erfrecht is van toepassing, dan ligt het tarief meestal rond de € 250.

Gespecialiseerde erfrechtadvocaat nodig?

Is een naaste van u overleden en gaat de afwikkeling van de nalatenschap niet zoals gewenst? Is er bijvoorbeeld onenigheid met familie over de verdeling van een erfenis? Of twijfelt u of u een erfenis wilt aanvaarden of verwerpen? Dan kan het verstandig zijn om een beroep te doen op een gespecialiseerde erfrechtadvocaat.

LINK Advocaten heeft veel ervaring met het erfrecht. Neem contact met ons op en we bespreken wat voor u kunnen betekenen.

Contact »
delen