Wat houdt een langstlevende testament in?

09 / 12 / 2022

Op het moment dat iemand dichtbij komt te overlijden, kunt u als erfgenaam achterblijven. Er moet dan veel geregeld worden. Is er sprake van een langstlevende testament? U leest hieronder wat dat voor u betekent.

Testament langstlevende

Bij een langstlevende testament geldt dat de overgebleven partner en kinderen erfgenamen zijn. Pas op het moment dat de langstlevende partner ook is overleden, kunnen de kinderen hun erfdeel opeisen. Op deze manier blijft de langstlevende partner of echtgenoot financieel beter verzorgd achter.

Kindsdeel langstlevende testament

Het kindsdeel is het deel van de erfenis van een ouder waar een kind recht op heeft. Regelmatig wordt het kindsdeel verward met de legitieme portie. Laatstgenoemde is echter het deel van een erfenis waar een onterfd kind aanspraak op kan maken. Hoe groot het kindsdeel is en wanneer een kind dit op kan eisen, is afhankelijk van een aantal factoren.

In het geval van een langstlevende testament, kan een kind zijn of haar deel in beginsel pas opeisen als de langstlevende partner of echtgenoot is overleden. Het kind krijgt tot die tijd een niet-opeisbare vordering.

In dat geval komt de gehele erfenis toe aan de langstlevende. Het kindsdeel wordt dan omgezet in een bepaald bedrag, waar het kind recht op heeft als de langstlevende eveneens overlijdt.

Voorbeeld uit de praktijk

Een bekend voorbeeld uit de praktijk is het volgende: één van uw ouders komt te overlijden en zijn of haar partner blijft achter. U heeft dan recht op uw kindsdeel. In sommige gevallen is dit een deel van de woning van uw ouder. Dit zou dan betekenen dat de partner van uw ouder uit de woning moet, zodat u uw kindsdeel op kunt eisen.

Voor zo’n situatie geldt het langstlevende testament: uw ouder kan tot punt van overlijden in de woning blijven wonen en u ontvangt een niet-opeisbare vordering. Als de andere ouder ook overlijdt, dan wordt uw niet-opeisbare vordering eisbaar.

Wettelijke verdeling erfenis

Is er geen sprake van een testament, maar wel van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Ook dan erft die partner en verkrijgen de kinderen een niet-opeisbare vordering. Dit is wettelijk bepaald.

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Is er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet er altijd een testament opgesteld zijn om te kunnen erven. Ongehuwde samenwoners kunnen daarom dus geen aanspraak maken op de wettelijke langstlevende regeling.

Wanneer is een niet-opeisbare vordering wel opeisbaar?

Het kind krijgt een niet-opeisbare vordering, die pas opeisbaar is als de langstlevende partner of echtgenoot ook komt te overlijden. Er is echter een aantal uitzonderingen waarbij de kinderen al eerder hun vordering op kunnen eisen:

  1. De langstlevende partner/echtgenoot wordt opgenomen in een zorginstelling, waarbij een maandelijkse eigen bijdrage op grond van het vermogen van de langstlevende ouder verschuldigd is;
  2. De langstlevende partner/echtgenoot trouwt opnieuw of gaat een geregistreerd partnerschap aan;
  3. De langstlevende partner/echtgenoot belandt in de schuldsanering.

Erfrechtadvocaat Amsterdam

Wilt u meer informatie over het langstlevende testament of loopt u tegen problemen aan bij de verdeling van de erfenis? Op zoek naar een erfrechtadvoaat in Amsterdam?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen