Kindsdeel

Heeft u vragen over uw kindsdeel? Wordt er niet aan u uitgekeerd of krijgt u niet de informatie die u nodig heeft om te bepalen op welk kindsdeel u recht heeft? De erfrechtspecialisten van LINK Advocaten weten raad!

Wie wij zijn »

Wat is een kindsdeel?

Met het kindsdeel wordt meestal het bedrag bedoeld waarop een kind recht heeft na het overlijden van zijn eerste ouder. Het kindsdeel is een percentage van de waarde van de nalatenschap ten tijde van het overlijden (verminderd met de begrafeniskosten).

Hoewel de waarde van de nalatenschap in de aangifte erfbelasting (successiebelasting) moet worden opgegeven, kan de hoogte van een kindsdeel niet altijd uit die aangifte worden afgeleid. Zo gelden er bijzondere waarderingsregels voor de fiscale waardering van huizen.

Ook vergeet de langstlevende soms om bepaalde zaken in de aangifte erfbelasting mee te nemen. De waarde die uit de aangifte erfbelasting blijkt, kan daardoor lager zijn dan de werkelijke waarde van de nalatenschap.

Wilsrechten

Meestal zijn kindsdelen pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder. Soms bepaalt het testament of de wet echter anders. Zo heeft een kind op grond van de wettelijke verdeling zogenaamde wilsrechten.

Dankzij de wilsrechten kan het kind zijn kindsdeel in de vorm van goederen of geld opeisen als de langstlevende ouder hertrouwt en wanneer de nieuwe echtgenoot overlijdt.

Laat een kindsdeel zo snel mogelijk vaststellen!

Hoe langer het duurt voordat de kindsdelen worden vastgesteld, hoe groter het risico dat de waarde ervan later niet meer goed kan worden vastgesteld. Zo kunnen goederen in de loop der tijd worden verkocht of weggegeven. Ook kunnen bepaalde bewijsstukken zoekraken.

Als kind hebt u er dan ook belang bij om uw kindsdeel zo snel mogelijk na het overlijden van een ouder vast te (laten) stellen, of die vordering nu opeisbaar is of niet. Dat geldt in het bijzonder wanneer de verhoudingen in de familie verstoord zijn.

Kies een ervaren adviseur voor uw kindsdeel

Wat u uiteindelijk krijgt of moet betalen, hangt mede af van de kundigheid en ervaring van degene die u daarin adviseert. De erfrechtadvocaten van LINK Advocaten zijn specialisten in het vak. Door hun jarenlange ervaring in dit soort zaken weten zij uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen, of u nu degene bent die recht heeft op een kindsdeel of juist degene bent die de kindsdelen moet uitkeren.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Chantal van Baalen-van IJzendoorn of Martin Weenink.

Contact »