Wat is een codicil?

01 / 10 / 2021 Sophie Zeilstra

Het erfrecht is bij wet bepaald. Zo is vastgelegd wie er wettelijke erfgenamen zijn, wat er wel of niet in een testament mag worden opgenomen en welke belastingen over een erfenis betaald moeten worden.

Naast het testament, wat wordt gebruikt om de erfenis te verdelen, bestaat er ook de mogelijkheid tot het opstellen van een codicil. Wat is een codicil en wat is het verschil tussen het codicil of een testament?

Het testament

Een testament is een ‘wilsbeschikking’ en vormt de leidraad voor het afhandelen van een nalatenschap. In het testament zijn verschillende onderdelen opgenomen, als:

Een testament wordt opgemaakt met behulp van een notaris en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister in Den Haag.

Een testament is onherroepelijk na het overlijden van de erflater. Een erfrechtadvocaat kan u helpen wanneer er problemen ontstaan bij het verdelen van een testament.

Het codicil

Een codicil is een document dat niet door een notaris wordt opgemaakt, maar zelf opgesteld kan worden. Het codicil wordt ook het ‘persoonlijk testament’ genoemd. Met een handgeschreven, correct gedateerd, ondertekend en duidelijk codicil kan een erflater specifieke instructies of wensen nalaten, die niet in het testament zijn opgenomen.

Een codicil wordt vaak gebruikt voor het uitdrukken van laatste wensen bij een begrafenis of crematie, of het nalaten van kleinere goederen als delen van de inboedel of sierraden.

Het is niet nodig een codicil op te stellen wanneer er ook een testament is opgemaakt. Als deze combinatie wel is gemaakt, komt dit vaak doordat het codicil op een laat moment nog wordt toegepast.

Een codicil heeft net zo veel rechtsgeldigheid als het testament. Wanneer het codicil en het testament elkaar tegenspreken, is in de meeste gevallen het testament de leidraad. Een erfrechtadvocaat kan u helpen met het vertegenwoordigen van uw belangen.

Erfrecht

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Een nalatenschap wordt volgens de wettelijke verdeling afgewikkeld. Een testament of codicil geeft de wensen van de erflater aan, naar wat mogelijk is binnen het erfrecht.

Bijstand van een gespecialiseerd erfrechtadvocaat

De advocaten van LINK Advocaten zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van erfrechtkwesties. Wij kunnen u bijstaan in lastige conflictsituaties, of u advies geven over een mogelijke aanpak. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

delen