Wat gebeurt er met een erfenis als er geen erfgenamen zijn?

05 / 11 / 2019 Sophie Zeilstra

Als iemand komt te overlijden en die persoon heeft geen testament laten opmaken, dan geldt het wettelijk erfrecht en erven de wettelijke erfgenamen de nalatenschap van de overledene.

Volgens het wettelijk erfrecht erven de volgende groepen in deze volgorde:

  • Echtgenoot, geregistreerd partner, (klein)kinderen
  • Ouders, broers, zussen of hun kinderen
  • Grootouders of hun kinderen
  • Overgrootouders of hun kinderen

Wat gebeurt er met een erfenis als er helemaal geen erfgenamen (meer) zijn? Of als deze niet willen erven en de erfenis hebben verworpen?

U leest het in deze blog.

Onbeheerde nalatenschap

Als er geen erfgenamen zijn of als de erfenis door alle erfgenamen is verworpen, spreken we van een onbeheerde nalatenschap. Een onbeheerde nalatenschap wordt gemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf. Jaarlijks worden hier honderden nalatenschappen gemeld.

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt eerst of de nalatenschap daadwerkelijk onbeheerd is. Als er geen (andere) erfgenamen gevonden worden tot de zesde graad van bloedverwantschap, wordt onderzocht of de nalatenschap kan worden afgewikkeld.

Consignatiekas

De grootte van de nalatenschap wordt tijdens het onderzoek in kaart gebracht. Als er na aftrek van kosten voor de afwikkeling een positief saldo overblijft, dan wordt dit bedrag gestort in de zogenaamde consignatiekas. Hier blijft het geld 20 jaar staan en gedurende deze periode kunnen rechthebbenden aanspraak maken op hun aandeel in de nalatenschap.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u nagaan of u recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas. Volgens een nieuwsbericht van de AVROTROS hebben ruim 65.000 mensen recht op een bedrag uit de consignatiekas.

Erfenis naar de Staat

Als de erfenis in de consignatiekas niet binnen 20 jaar wordt opgeëist, dan komt het geld toe aan de Nederlandse Staat.

Testament

Indien u geen bloedverwanten heeft of indien u specifieke wensen heeft voor de afwikkeling van uw nalatenschap, dan is het verstandig om een testament op te laten maken bij de notaris. In het testament kunt u onder andere vastleggen wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis verdeeld moet worden.

Een testament kunt u laten opstellen door een notaris.

Erfrecht advocaat

Heeft u vragen over dit onderwerp specifiek, over de verdeling of afwikkeling van een erfenis of over de keuze of u de erfenis moet aanvaarden of verwerpen? Of wilt u gewoon de hulp inschakelen van een professional op het gebied van erfrecht en testamenten?

Neem contact op met erfrechtadvocaten Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn.

Contact »
delen