Welk erfrecht geldt als ik een erfenis uit een land binnen Europa krijg?

22 / 03 / 2022

Wanneer u een (financieel) bezit erft uit een ander Europees land, dan is het belangrijk om na te gaan welk recht er voor u van toepassing is op de afwikkeling van de erfenis. Doordat steeds meer mensen emigreren binnen Europa of bezit hebben in een ander Europees land, heeft de Europese Unie de regels eenvoudiger gemaakt. Sinds augustus 2015 geldt het erfrecht van één land -bijvoorbeeld van uw thuisland of van het land waar u woont-, ook voor bezit in andere landen van de EU (Denemarken en Ierland uitgezonderd). Dit wordt het Europese Erfrechtverordening genoemd. 

Welk erfrecht is geldig?

U kunt in uw testament vroegtijdig een keuze maken voor een erfrecht. Dit kan bijvoorbeeld het Nederlandse erfrecht zijn, of het erfrecht van het land waar u woont. Wanneer u geen rechtskeuze heeft gemaakt vóór het overlijden, geldt automatisch het erfrecht van het land waar u woont. Dit is het land waarmee u op het moment van overlijden de meeste binding had en wordt beoordeeld op basis van feitelijke omstandigheden, waaronder uw sociale leven of gezinsleven, hoe lang u verbleef in het land en of u er enkel voor werk verbleef. 

Erfrecht aanvaarden of verwerpen 

Wanneer u (financieel) een nalatenschap erft, heeft u de keuze om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Een verklaring van aanvaarding of verwerping kunt u in Nederland afleggen bij de griffie in uw woonplaats. Het kan voorkomen dat u in het buitenland bewijs moet leveren voor uw recht op de erfenis. Dat kunt u doen door een Europese Verklaring Erfrecht te overleggen, waarin staat beschreven dat u de erfgenaam bent en welk erfrecht er van toepassing is. Een Europese Verklaring Erfrecht kunt u aanvragen bij de notaris of de rechtbank. 

Voordelen Europese Erfrechtverordening 

De Europese Erfrechtverordening

  • Er geldt één testament voor uw hele nalatenschap, alsmede in andere EU-landen;
  • U houdt meer controle over wie uw bezit erft. Zo kunt u in een Nederlands testament vastleggen dat uw partner uw enige erfgenaam is;
  • Niet in elk Europees land is het geregistreerd partnerschap of homohuwelijk wettelijk geaccepteerd. Wanneer u Nederland als rechtskeuze opneemt in uw testament, kunt u uw partner ook in andere EU-landen erfgenaam maken;
  • Uw erfgenamen hoeven na uw overlijden doorgaans niet meer naar notarissen in meerdere landen, maar volstaan met het aanvragen van een Europese Verklaring van Erfrecht bij een Nederlandse notaris. 

Internationaal erfrecht advocaat

De afwikkeling van een internationale erfenis kan erg complex zijn. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht, specifiek in internationaal erfrecht, kan u bijstaan om uw rechtspositie in kaart te brengen en u helpen om de afwikkeling van de erfenis in goede banen te leiden.

De erfrechtadvocaten van LINK advocaten helpen u graag. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

delen