Exen minder vaak voor de rechter bij scheiding

10 / 09 / 2020 Sophie Zeilstra

41% scheidende stellen kiest voor begeleiding van een (scheidings)mediator. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de vFAS. Over slechts 6% van de echtscheidingen in de afgelopen twee jaar heeft de rechter uitspraak moeten doen. Dat percentage lag in 2011 nog op 31%.

Uit het door Kantar uitgevoerde onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat (advocaat)mediators het meest worden ingeschakeld bij een scheiding, co-ouderschap volgens de helft het uitgangspunt moeten zijn na een scheiding en 49% van de respondenten vindt dat trouwen onder huwelijkse voorwaarden de standaard zou moeten zijn

Tien jaar Dag van de Scheiding

Aanleiding van het onderzoek is het tienjarig jubileum van de Dag van de Scheiding op 11 september 2020, waarin de vFAS wil terugblikken en vooruitkijken.

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS en partner bij LINK Advocaten: “Uit de resultaten kunnen we concluderen dat het in verreweg de meeste gevallen lukt om een scheiding in goed overleg te begeleiden, op zowel emotioneel als juridisch vlak. Mediation lijkt daarbij steeds belangrijker te worden. Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren.

Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan. Het is dan wel cruciaal dat mensen worden bijgestaan door een deskundig scheidingsmediator met specialistische juridische kennis en dat zij weten waar zij die kunnen vinden.

 Vanwege de wildgroei in scheidingsland is de vFAS groot voorstander van de beoogde mediationwetgeving en een wettelijk register voor gespecialiseerde professionals en waarborgen voor de consument. Gespecialiseerde rechtsbijstand moet voor een ieder laagdrempelig en toegankelijk zijn.”

Gelijkgerechtigdheid

De rechtsgang is in tien jaar met ruim 65% afgenomen. Er worden dus steeds meer echtscheidingen in onderling overleg vastgesteld, met of zonder tussenkomst van een (advocaat)mediator.

Bij een kwart van de echtscheidingen wordt partneralimentatie vastgesteld, waarbij 62% vasthoudt aan de wettelijke termijn van 12 jaar (voor 1 januari 2020) of de huidige termijn van 5 jaar.

Ruim een derde (36%) van de ondervraagden is het eens met het terugbrengen van de maximumduur naar 5 jaar. De helft van de respondenten vindt bovendien dat de hoogte van de partneralimentatie zou moeten worden gemaximeerd.

Mannen meer uitgesproken voorstander co-ouderschap

In de zorg voor de kinderen wordt steeds meer gekozen voor een vorm van co-ouderschap (34%). In 2011 was dat nog maar 25%.

3% van de gescheiden stellen kiest voor bird-nesting (kinderen in ouderlijk huis, ouders vliegen in en uit). 54% vindt dat heen en weer reizen niet te belastend mag zijn voor de kinderen en 36% vindt dat er een maximumafstand moet komen tussen de huizen van beide ouders.

Bijna de helft van de ex-partners vindt dat co-ouderschap het uitgangspunt zou moeten zijn. Opvallend is dat mannen meer uitgesproken voorstanders zijn van co-ouderschap (60% vs 40%), dat het contact met beide ouders gelijk moet worden gehouden (69% vs 57%) en dat dit in het belang van het kind is (49% vs 36%).

Woningproblematiek grootste zorg

Op de vraag wat de grootste zorg is bij een scheiding geeft 33% aan dat zij zich zorgen maken of zij financieel rond kunnen komen na de scheiding.

35% is bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen en 46% van de vrouwen maakt zich voornamelijk zorgen om de huisvesting. Mannen maken zich voornamelijk zorgen over de emotionele gevolgen voor de kinderen (36%), gevolgd door huisvesting (32%).

Mensen zonder kinderen maken zich vaker zorgen over eenzaamheid (30%). Ex-partners die er gezamenlijk uit zijn gekomen, maken zich minder vaak zorgen (20% vs. 11%).

Familierechtadvocaat

Bij een echtscheiding is de bijstand van een familierechtadvocaat verplicht. LINK Advocaten kan u helpen.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een ervaren advocaat? Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking. Wij helpen u graag.

delen