vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

vFAS kwaliteit 

Kwaliteit is voor LINK Advocaten belangrijk. Al onze advocaten zijn lid van de vereniging Familie en erfrechtadvocaten Scheidingsmediator, vFAS. De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het  familie- en erfrecht. De leden van de vFAS worden daarnaast ook opgeleid tot scheidingsmediator. De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

Strenge toelatingseisen

De vFAS kent strenge toelatingseisen. Advocaten kunnen pas lid worden nadat zij minimaal 5 jaar advocaat zijn en het driejarige opleidingstraject tot advocaat-scheidingsmediator met goed gevolg hebben afgerond. Het opleidingstraject bestaat uit een juridisch specialisatietraject en een specialisatie tot mediator. Aan het behoud van het lidmaatschap stelt de vFAS hoge eisen. De leden moeten zich voortdurend bijscholen. Dit alles zorgt ervoor dat u bij een vFAS advocaat-(scheidings)mediator altijd kunt rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Erfrecht

Naast het familierecht en het scheidingsrecht, kunnen de leden zich ook bekwamen op het gebied van het erfrecht, waarvoor tevens een specialisatieopleiding is ontwikkeld. Daarnaast kunen de vFAS-advocaten u tevens bijstaan bij Internationale Kinderontvoeringszaken, als Bijzondere Curator en bij Jeugdrechtzaken.

De leden van de vFAS onderscheiden zich door hun grote juridische kennis op de genoemde rechtsgebieden. U bent verzekerd van een expert die de wet kent en op de hoogte is van de meest recente uitspraken. De vFAS-advocaat is echter ook iemand die kennis heeft van de emotionele kant van een scheidingsproces en/of van conflicten waarbij emoties een rol spelen.

Lid worden?

Alexander Leuftink is de voorzitter van de vFAS. Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap en het opleidingsprogramma dan kunt u met hem contact opnemen.

Consumenten: VerderOnline

Voor consumenten heeft de vFAS een dynamisch kennisplatform ontwikkelt, VerderOnline.