Wanneer is een echtscheiding officieel?

12 / 11 / 2019 Sophie Zeilstra

Een echtscheiding kan een ingewikkeld en langdurig proces zijn, maar is dat niet in alle gevallen. De uiteindelijke duur van de echtscheidingsprocedure is afhankelijk van verschillende factoren.

Wanneer is een echtscheiding officieel? En wat bepaalt de duur van de procedure? U leest het in deze blog.

Verzoekschrift tot echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure vangt aan op het moment dat er een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechter. Dit kan zowel een eenzijdig verzoekschrift als een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding zijn.

Dit verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat echtscheiding. Bij een echtscheiding bent u dus verplicht om een advocaat in te schakelen.

Gemeenschappelijk versus eenzijdig verzoekschrift

Een gemeenschappelijk verzoekschrift is veelal aan de orde wanneer echtgenoten via mediation scheiden. In het mediationtraject is het de bedoeling dat u samen overeenstemming bereikt over bepaalde nevenvoorzieningen die worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant (zoals alimentatie, verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen, verdeling van huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden).

Een echtscheiding op basis van een gemeenschappelijk verzoekschrift verloopt doorgaans spoediger dan een echtscheiding op basis van een eenzijdig verzoek. Bovendien is de procedure minder kostbaar, omdat er in principe één advocaat wordt ingeschakeld door beide partijen.

Bij een eenzijdig verzoekschrift dient een van u beiden het verzoekschrift in bij de rechtbank. De andere echtgenoot krijgt de gelegenheid daarop te reageren met een verweerschrift. Ook kan die echtgenoot zelfstandige verzoeken doen. Bij deze vorm van scheiden laten beide partijen zich bijstaan door een eigen advocaat. De echtscheidingsprocedure als gevolg van een eenzijdig verzoek kan gepaard gaan met discussies over de verschillende onderdelen die bij een scheiding komen kijken.

Een eenzijdige echtscheidingsprocedure sluit overigens niet uit dat partijen alsnog tot overeenstemming komen onder begeleiding van de advocaten. Er kunnen bijvoorbeeld zogeheten viergesprekken worden gepland met beide partijen en advocaten, waarbij wordt geprobeerd overeenstemming te bereiken over de gevolgen van de echtscheiding. Indien partijen daarin slagen, dan nemen de advocaten de afspraken op in een echtscheidingsconvenant. Vervolgens wordt de rechter verzocht die overeenkomst op te nemen in de beschikking.

Omdat een eenzijdige echtscheidingsprocedure veel tijd in beslag kan nemen, is het mogelijk om voorlopige voorzieningen aan te vragen. Dit zijn tijdelijke beslissingen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. U kunt dan denken aan een voorlopige kinder- en partneralimentatie alsook een beslissing over wie er (voorlopig) in de echtelijke woning mag wonen.

Uitspraak door rechter

De rechtbank doet uiteindelijk uitspraak over de echtscheiding en alle overige verzoeken. De beslissingen worden in een beschikking vastgelegd. Bij een eenzijdig ingediend verzoekschrift tot echtscheiding gaat hier vaak een mondelinge behandeling aan vooraf waar beide partijen voor worden opgeroepen. Ter zitting kunnen de verzoeken worden toegelicht en kunnen er vragen worden gesteld.

Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken bent u nog niet officieel gescheiden.

Akte van berusting

Als beide partijen het eens zijn met de uitspraak, kunt u beiden een akte van berusting ondertekenen waarin u verklaart het eens te zijn met de uitspraak van de rechter. In die akte verzoekt u de huwelijksgemeente over te gaan tot inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Vanaf het moment van inschrijving is het huwelijk officieel ontbonden en is de echtscheiding definitief.

Niet eens met de uitspraak?

Het is ook mogelijk dat u of uw ex-partner het niet eens is met de uitspraak van de rechter. In dat geval heeft u of uw ex-partner 3 maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Hiervoor dient u eveneens een advocaat in te schakelen. De hoger beroep termijn dient in dat geval te worden afgewacht voordat de echtscheidingsbeschikking kan worden ingeschreven.

3 maanden uitstel

Indien er 3 maanden na de uitspraak van de rechter geen akte van berusting is ondertekend door beide partijen, maar ook geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld, dan kan de echtscheidingsbeschikking door één partij worden ingeschreven.

Let op: de echtscheidingsbeschikking dient vanaf het moment dat de hoger beroep termijn is verstreken, binnen zes maanden te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Gebeurt dat niet, dan verliest de echtscheidingsbeschikking haar rechtskracht.

Familierechtadvocaat

Heeft u nog vragen over de echtscheidingsprocedure? Of bent u op zoek naar de scheidingsmediator? Neem dan contact op met een familierechtadvocaat van LINK advocaten. Het is mogelijk om binnen 24 uur een afspraak te maken op onze vestigingen in Amsterdam of Amersfoort.

Contact »
delen