Welke procedures zijn mogelijk bij een echtscheiding?

18 / 06 / 2020 Sophie Zeilstra

Een echtscheidingsadvocaat helpt bij het afwikkelen van een echtscheidingsprocedure. De procedure kan op verschillende manieren worden afgewikkeld. Het is afhankelijk van de omstandigheden: bent u samen overeengekomen te gaan scheiden en wilt u de echtscheiding in overleg regelen, dan ziet de procedure er anders uit dan wanneer u het oneens bent over de scheiding of wanneer u het niet eens kunt worden over de te maken afspraken in het kader van de echtscheiding.  

De procedures bij een echtscheiding zijn te onderscheiden in twee vormen:

  1. een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding
  2. een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding (procedure op tegenspraak)

Een procedure is altijd onderdeel van een echtscheiding.

Gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding

Wanneer u in overleg uit elkaar gaat en u bent het eens over de te maken afspraken, dan kunt u een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding indienen.

Bij een echtscheiding heeft u altijd een advocaat nodig. Bij een gemeenschappelijk verzoek kan de scheiding door één advocaat worden afgewikkeld die namens u beiden een verzoekschrift indient. Dit gaat via een mediationproces.

Afspraken worden samen gemaakt en de advocaat-scheidingmediator neemt deze op in een echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt met het verzoekschrift meegestuurd en de procedure wordt zonder zitting afgewikkeld bij de rechtbank.

Wanneer u kiest voor mediation bij een echtscheiding, is het doel om een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Wanneer u het niet samen eens bent geworden over de te maken afspraken, kunt u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indienen.

Bij een eenzijdig verzoek worden beide partners vertegenwoordigd worden door verschillende advocaten. Veelal wordt dan alsnog geprobeerd om samen met de advocaten geprobeerd overeenstemming te bereiken.

Als dit niet lukt, is het aan de rechter om een knoop door te hakken en op alle punten van de echtscheiding te beslissen. Dit gaat om beslissingen ten aanzien van nevenvoorzieningen. Bij nevenvoorzieningen bij een echtscheiding kunt u denken aan onderwerpen zoals alimentatie en wettelijke boedelverdeling.

Voorlopige voorzieningen

Bij een eenzijdig verzoekschrift kan een echtscheiding veel tijd in beslag nemen. Partijen zijn gebonden aan de procedurele termijnen om verzoekschriften en verweerschriften in te dienen.

Het is mogelijk om de rechtbank te verzoeken om gedurende de echtscheidingsprocedure te beslissen over voorlopige voorzieningen, nog voordat de echtscheiding is afgerond. Op die manier kunt u  bijvoorbeeld voorlopige kinderalimentatie verzoeken voordat de echtscheiding is afgerond.

Als de rechtbank een echtscheidingsbeschikking heeft afgegeven, is de echtscheiding nog niet officieel. Hiervoor dient de echtscheidingsbeschikking nog te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksgemeente.

Familierechtadvocaat

Bij een echtscheiding is de bijstand van een familierechtadvocaat verplicht. LINK Advocaten kan u helpen met het indienen van een gezamenlijk of eenzijdig verzoekschrift.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een ervaren advocaat? Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking. Wij helpen u graag.

Contact »
delen