Ontbinden geregistreerd partnerschap

Naast het huwelijk is er de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap. Inmiddels is het geregistreerd partnerschap in Nederland gelijkgesteld met een huwelijk. Het onderscheid kan in internationaal opzicht relevant zijn omdat een Nederlands geregistreerd partnerschap niet altijd in het buitenland wordt erkend.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Net als een huwelijk kan een geregistreerd partnerschap worden ontbonden. Ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan op twee manieren.

  1. Indien u en uw partner het met elkaar eens zijn en er zijn geen minderjarige kinderen dan kan ontbinding plaatsvinden zonder tussenkomst van de rechter.
  2. Zijn er wel kinderen of betreft het een eenzijdig verzoek tot ontbinding dan zal de ontbinding van het geregistreerd partnerschap alleen met tussenkomt van de rechter kunnen plaatsvinden.

Overeenkomst

Bij een ontbinding zonder tussenkomst van de rechter dient u samen met uw partner een overeenkomst op te maken waarin komt te staan dat u beiden het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. In de overeenkomst worden ook afspraken worden gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld de partneralimentatie. De overeenkomst zal worden gemaakt via tussenkomst van een advocaat of notaris.

Procedure

Bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap met tussenkomt van een rechter zal dezelfde procedure gelopen moeten worden als bij een echtscheiding. Via tussenkomst van een advocaat dient er een verzoekschrift tot ontbinding van geregistreerd partnerschap ingediend te worden.

Bent u het samen eens dan kunt u een gezamenlijk verzoekschrift indienen. Net als bij een echtscheiding wordt er aan dit verzoekschrift een zogenoemd echtscheidingsconvenant gehecht waarin u samen afspraken kunt overeenkomen.

Juridisch advies

Goede en juiste informatie is hier op voorhand essentieel. Is het niet mogelijk om samen tot afspraken te komen dan kunt u met tussenkomst van een advocaat eenzijdig het verzoekschrift indienen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze ervaren advocaten.

Contact »