Fien Bouwmeester
“ Het kunnen toepassen van juridische kennis om mensen in hun persoonlijke leven te helpen, is wat mij aanspreekt in het familierecht.  "

Juridisch medewerker

Fien Bouwmeester rondde de master Jeugdrecht af aan de Universiteit Leiden. Daarbij lag de nadruk op het familierecht. Haar afstudeerscriptie schreef zij over de rol van de rechter in omgangsconflicten. Op de University of British Columbia in Vancouver (Canada) verdiepte Fien zich gedurende een semester in het Canadese familierecht en internationale privaatrecht.

Sinds 13 februari 2023 is Fien als juridisch medewerker verbonden aan LINK Advocaten. In die rol ondersteunt zij de advocaten en mediators van LINK bij hun werkzaamheden, onder meer door het verrichten van jurisprudentie- en literatuuronderzoek. Ook assisteert zij bij het opstellen van overeenkomsten, berekeningen en brieven.

delen