Hoe werkt een boedelscheiding bij een echtscheiding?

08 / 08 / 2017 Alexandra Morot

Bij een echtscheiding kan het moeilijk zijn om alles in goed overleg te regelen. Er zijn nu eenmaal belangrijke zaken waarover discussie kan ontstaan, zoals bezittingen.

Als de partners in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dan zijn alle eigendommen van beide partijen gemeenschappelijk bezit. Als de partners huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt, dan kan het zijn dat er niets gemeenschappelijk is.

Hoe zit het met de verdeling van gemeenschappelijke goederen? En hoe wordt bepaald wat gezamenlijk eigendom is? Op die vragen geven we antwoord in dit artikel.

Boedelscheiding

De verdeling van gemeenschappelijke goederen wordt een boedelscheiding genoemd. Dit heeft niet alleen betrekking op de goederen zelf, maar ook op de schulden die in deze gemeenschap van goederen vallen.

Ouderdomspensioen valt niet in een gemeenschap, hier zijn specifieke regels voor in de Wet VPS.

Wat valt er onder boedel?

Om duidelijk in kaart te brengen wat hieronder verstaan wordt, sommen we hieronder voorbeelden op van wat wel en niet onder ‘boedel’ valt.

Let op: het onderstaande geldt niet wanneer er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld waarin anders staat vermeld.  

Wel in de boedel:

 • Geld (contant en op rekeningen);
 • Een woning;
 • Verzekeringen

Niet in de boedel:

 • Verknochte goederen (goederen zoals sieraden of kleding waar een van de partijen aan is verknocht, en in sommige gevallen ook een letselschadeuitkering)
 • Goederen die door een uitsluitingsclausule zijn verkregen (goederen die uit een schenking zijn voortgekomen en niet in gemeenschap van goederen vallen)

Verdeling

Bij de boedelverdeling hebben de partners in principe recht op de helft van de gemeenschap. Als het gaat om saldo op bankrekeningen is dat makkelijk, maar als het gaat om goederen is het in veel gevallen niet mogelijk om alles door de helft te verdelen. Er moet dus gekeken worden naar de bezittingen en welke waarde die hebben.

Omdat het gaat om de waarde van de gemeenschappelijke goederen, kan er creatief worden omgegaan met de verdeling. Daarmee bedoelen wij dat er bijvoorbeeld kan worden afgesproken dat een van de partners het saldo op de bankrekeningen krijgt tegen ‘extra’ meubels voor de andere partner.

Toch kan het zeer lastig zijn om de gemeenschappelijke goederen te verdelen, zeker wanneer het contact tussen de partners niet goed is of als er onduidelijkheden zijn. Daarom is het verstandig om op tijd juridisch advies in te winnen bij een echtscheidingsadvocaat.

Stappenplan boedelverdeling

Om een kijkje te geven in de stappen die doorlopen moeten worden bij een boedelverdeling, geven we een summier stappenplan:

 1. Lijst met bezittingen opstellen
 2. Bezittingen laten taxeren
 3. Getaxeerde goederen verdelen
 4. Financiën (saldo) verdelen
 5. Opgebouwd pensioen (tijdens huwelijk) verdelen
 6. Bepalen wie welke schulden voor zijn/haar rekening neemt.

Let op: schulden kun je niet verdelen. Je kunt hooguit zeggen wie welke schuld voor zijn/haar rekening neemt. Het wezenlijke verschil is dat je bij een gemeenschap aansprakelijk bent voor schulden, ook al staan deze niet op jouw naam. Een schuldeiser kan er dus voor kiezen om een schuld op degene te verhalen die de schuld niet is aangegaan.

Een lastig punt bij de boedelverdeling is vaak het woonhuis, onder andere omdat het van grote waarde is. Er zijn hier twee opties mogelijk:

 • Het huis verkopen en de opbrengst door tweeën delen
 • Een van de partijen uitkopen

Het ligt aan de financiële situatie van de partners of de tweede optie mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het salaris van de partner die in het huis wil blijven wonen, niet toereikend genoeg is om de hypotheek te kunnen oversluiten.

Bij een overname van de woning is het namelijk de bedoeling dat de ander wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypothecaire verplichting. Vaak zal er een nieuwe financiering moeten worden aangegaan voor het aandeel in de woning dat van de ander is. Dit kan er zelfs toe leiden dat dezelfde woning tot hogere lasten zal leiden.

Na de boedelscheiding

De boedelverdeling is een van de vele zaken die bij een echtscheiding komen kijken. Zo moet er door de rechter ook worden bepaald of er rechten zijn op een partneralimentatie, of (wanneer de partners kinderen hebben) een van de ouders recht heeft op kinderalimentatie.

Echtscheidingsadvocaat

Heeft u te maken met een boedelscheiding? Of heeft u specifieke vragen over uw situatie? Laat u bijstaan door een van de echtscheidingsadvocaten van LINK Advocaten.

Contact »
delen