Is een buitenlands huwelijk geldig in Nederland?

11 / 01 / 2021 Alexander Leuftink

Bent u in het buitenland getrouwd? Of is iemand uit uw omgeving van plan om in het buitenland te trouwen? Dan is het niet zo dat dit huwelijk automatisch ook voor de Nederlandse wet wordt erkend. Indien een buitenlands huwelijk niet wordt erkend in Nederland, heeft dit geen rechtsgevolgen. Dit een nadeel ten opzichte van het vaststellen van familierechtelijke zaken, zoals erfenissen of vermogen, het gezag over kinderen, nationaliteiten of sociale zekerheid. Zo zijn er nog veel meer zaken die hiertoe behoren.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw in het buitenland gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten registreren in de Basisregistratie Personen. Het niet-registreren van een buitenlands huwelijk kan gevolgen hebben.

Voorwaarden van een buitenlands huwelijk

In de meeste gevallen wordt een buitenlands huwelijk na deze melding gewoon erkend in Nederland. Hiervoor moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  • Het buitenlandse huwelijk moet een burgerlijk huwelijk zijn. Een huwelijk voor de kerk of een andersoortig huwelijk is dus geen geldig huwelijk.
  • De trouwakte kan in een andere taal zijn opgesteld, maar moet naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn vertaald om deze te kunnen registreren. Het moet hierbij gaan om een beëdigde vertaling.
  • Het huwelijk moet een echt huwelijk zijn en geen schijnhuwelijk. Een schijnhuwelijk is een huwelijk met bijvoorbeeld als doel om een verblijfsvergunning te verkrijgen.

De gemeente vraagt bij het inschrijven om de volgende documenten:

  • De originele trouwakte of een gewaarmerkte kopie hiervan;
  • Een bewijs dat een van beide partners de Nederlandse nationaliteit heeft (zoals een kopie van een paspoort);
  • Een kopie van het paspoort van de niet-Nederlandse partner;
  • Een origineel afschrift van de geboorteakte van beide partners; en
  • Een ondertekend verzoek tot inschrijving. Als een derde het verzoek indient, dan vraagt de gemeente ook om een kopie van identiteitsbewijs van de verzoeker.

Na inschrijving ontvangt u de documenten aangetekend retour. Bewaar deze documenten goed: u hebt ze weer nodig, bijvoorbeeld bij een eventuele echtscheiding.

Buitenlands huwelijk registreren in huwelijksregister Den Haag

Naast een inschrijving bij de gemeente van uw woonplaats adviseren wij u ook om het huwelijk te registreren in het huwelijksregister van de gemeente Den Haag. Dit register is specifiek gericht op buitenlandse huwelijksakten. Het is gratis om uw huwelijk te laten registreren.

Het voordeel van een registratie in Den Haag is dat bij een eventuele echtscheiding een afschrift uit dat register voldoende is voor de rechtbank. Heeft er geen registratie in Den Haag plaatsgevonden, dan dient u bij de gemeente waar u bent gehuwd een nieuw afschrift op te vragen. Is dat in het buitenland, dan kan dit erg ingewikkeld zijn. Een rechtbank accepteert in beginsel niet de originele huwelijksakte, maar enkel een recent afschrift. Dit afschrift van de huwelijksakte mag nooit ouder zijn dan drie maanden.

Legalisatie of apostille

Bij sommige landen geldt dat een trouwakte niet automatisch rechtsgeldig is in Nederland. In dat geval moet het document gelegaliseerd worden.

De procedures hiervoor zijn per land verschillend. Bij landen die lid zijn van het Apostilleverdrag volstaat een apostillestempel, terwijl de legalisatie in andere landen via de plaatselijke autoriteiten verloopt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Internationaal familierecht advocaat

Heeft u advies nodig bij het inschrijven van een buitenlands huwelijk of is uw registratie afgewezen? LINK Advocaten is gespecialiseerd in internationaal personen- en familierecht. Neem contact met ons op voor een kennismaking.

Contact »
delen