Ex-partner werkt niet mee aan de verkoop van de echtelijke woning: wat nu?

13 / 09 / 2021 Sophie Zeilstra

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Zo moeten er onder andere afspraken gemaakt worden over de verdeling van bezittingen. Afhankelijk van onder welk huwelijksvermogensregime men is gehuwd moeten de gemeenschappelijke goederen worden verdeeld of de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.

Lees ook: hoe werkt een boedelscheiding bij een echtscheiding?

Woning verdelen

De gemeenschap van goederen kan ook de echtelijke woning bevatten. Het verdelen van een koopwoning kan tot discussie leiden.

In principe zijn er bij de verdeling van een koopwoning nadat partijen uit elkaar gaan 3 opties mogelijk:

  1. Het huis verkopen en de opbrengst door tweeën delen
  2. Een van de partijen neemt de woning over en koopt de ander uit
  3. Partijen blijven (voorlopig) gezamenlijk eigenaar; dit heet ‘in onverdeeldheid laten’

Optie 3 is in onderling overleg mogelijk voor een maximale periode van 5 jaar. Nadien moeten partijen nieuwe afspraken maken over de woning. Op verzoek van een partij kan de rechter bepalen dat de woning gedurende maximaal 3 jaar niet wordt verdeeld. Er moet dan worden aangetoond dat er zwaarwegende belangen zijn, die groter zijn dan het belang van verdeling van de woning.

Afspraken in convenant

Afspraken over de verdeling van een woning en andere bezittingen kunnen bij een echtscheiding worden vastgelegd in een convenant. Een convenant is niet verplicht, maar wel aan te raden. Op het moment dat u en uw ex-partner een handtekening onder het convenant hebben gezet, zijn de afspraken bindend.

Overigens vereist de bank in bepaalde gevallen wel een convenant. Ten eerste is van belang dat de verdelingsafspraken daarin zijn opgenomen, maar ook of er partneralimentatie moet worden betaald. Onder andere aan de hand van die gegevens kan de bank beslissen of een echtgenoot uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden ontslagen.

Ex-partner weigert medewerking: wil huis niet verkopen

Ondanks afspraken in een convenant komt het regelmatig voor dat een ex-partner ten aanzien van de koopwoning de medewerking weigert. Wat kunt u dan doen?

Dwangsom opleggen

Als u samen een convenant heeft opgesteld waarin is afgesproken dat de woning verkocht zal worden, maar uw ex-partner weigert mee te werken, dan kunt u de rechtbank verzoeken hem of haar te veroordelen tot nakoming van de afspraken.

Kort geding

Indien uw ex-partner zich daar niet aan houdt, kunt u de rechtbank verzoeken om hem of haar een geldboete op te leggen. Dit wordt een dwangsom genoemd en is een financiële prikkel tot nakoming. Deze methode kan daarom zeer effectief zijn om uw ex-partner mee te laten werken aan de verkoop. Deze vordering kun je instellen via een kort geding en moet goed worden onderbouwd. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Vervangende toestemming van de rechter

Is het niet gelukt om tot afspraken te komen over de verdeling van de woning en werkt uw ex-partner niet mee? Dan kunt u een verzoek indienen voor vervangende toestemming tot bijvoorbeeld verkoop van de woning van de rechter. Ook hier heeft u een advocaat voor nodig. De rechter bepaalt uiteindelijk of dat verzoek wordt toegewezen.

Als het verzoek wordt toegewezen, ontvangt u een zogenaamde ‘machtiging tegeldemaking’. Met deze machtiging kunt u de woning zelf verkopen.

Echtscheidingsadvocaat

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking met LINK Advocaten.

Contact »
delen