Ondernemers

Voor ondernemers gaat het bij een echtscheiding niet alleen om een persoonlijk belang, maar ook om zakelijke belangen. Vaak is er sprake van een financiële vervlochtenheid van privé en zakelijk.

Ondernemers hebben bij een echtscheiding vaak vragen als:

  • Moet de waarde van het bedrijf worden verdeeld of verrekend en welke waarderingsmethodiek dient er te worden toegepast?
  • Wat moet er gebeuren met de in eigen beheer aangehouden pensioenvoorziening?
  • Hoe wordt de hoogte van het inkomen bepaald in geval van alimentatie?

Impact

Ondernemers merken de vermogensrechtelijke impact van een echtscheiding vaak te laat. Pas bij de rechter worden zij met de verstrekkende gevolgen daarvan geconfronteerd.

Ondernemers, maar ook de echtgenoten van de ondernemers, doen er daarom verstandig aan om hun rechtspositie bij scheiding volledig in kaart te laten brengen.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, is dit nog geen garantie dat de onderneming buiten schot zal blijven. Het huwelijksvermogensrecht is volop in beweging. De rechtspraak is niet eenduidig waar het gaat om de uitleg van huwelijkse voorwaarden. Ook niet wanneer er sprake is van koude uitsluiting.

Advies voor scheidende ondernemers

Wij u zullen u dan ook bijstaan met een realistisch advies waarbij we de zakelijke en persoonlijke belangen in het oog houden en trachten daarin een balans te vinden. Dat doen wij ook wanneer we voor de echtgenoot van de ondernemer optreden.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor een oriënterend gesprek.

Contact »