Schenkbelasting 2022: wat zijn de regels?

18 / 01 / 2022 Chantal van Baalen

Als u overlijdt en uw nabestaanden ontvangen een erfenis, dan kunnen zij te maken krijgen met erfbelasting. Het kan daarom voordelig zijn om voor uw overlijden al te schenken aan deze nabestaanden. Hierbij dient u wel rekening te houden met de vrijstellingen in het schenkingsrecht. De vrijstelling houdt in dat de ontvanger schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Ieder jaar worden de tarieven en vrijstellingen voor schenkbelasting aangepast op basis van de inflatiecorrectie. In deze blog leest u meer over de vrijstellingen en tarieven in 2022.

Wat is een schenking?

Een schenking is een gift (roerend of onroerend goed) aan een ontvanger zonder dat er sprake is van een tegenprestatie. De ontvanger wordt dus bevoordeeld. Dit kan met geld of goederen zijn, maar bijvoorbeeld ook met een woning. In Nederland moet over het belastbare bedrag belasting worden betaald. Het belastbare bedrag is de waarde van de schenking minus de vrijstelling die voor de ontvanger van toepassing is.

Vrijstelling schenkbelasting 2022

Er gelden verschillende vrijstellingen bij schenkingen. Dit is afhankelijk van de relatie met de ontvanger en het doel van de schenking. In 2022 zijn de volgende vrijstellingen van schenkbelasting van toepassing:

Ouder schenkt aan kind (ook pleegkind/stiefkind)

 • Kind: € 5.677 per jaar
 • Kind tussen 18 en 40 jaar: eenmalig € 27.231 voor vrije besteding, als uw kind niet eerder al een verhoogde vrijstelling heeft ontvangen voor een studie of een woning.
 • Kind tussen 18 en 40 jaar: eenmalig € 56.724 indien het geld gebruikt wordt voor een studie.
 • Kind tussen 18 en 40 jaar: eenmalig € 106.671 indien het geld gebruikt wordt voor een woning.

Bekende schenkt aan bekende

 • Overig (bijvoorbeeld een goede vriend): € 2.274 per jaar
 • Elke ontvanger tussen 18 en 40 jaar: eenmalig € 106.671, indien het geld gebruikt wordt voor de koop of bouw van een eigen woning. Ook de aflossing van een hypotheek is toegestaan met dit bedrag.
 • Algemeen nut beogende en sociaal belang behartigende instellingen: volledige vrijstelling

Tarieven schenkbelasting 2022

De belastingtarieven die de ontvanger betaalt zijn ook afhankelijk van de relatie met de schenker. In 2022 gelden de volgende belastingtarieven op het belastbare bedrag van de schenking:

Kind (ook pleegkind/stiefkind):

 • € 0 t/m € 130.424: 10%
 • Vanaf € 130.425: 20%

Kleinkind

 • Kleinkind: € 0 t/m € 130.424: 18%
 • Kleinkind: vanaf € 130.425: 36%

Overig

 • Overig: € 0 t/m € 130.424: 30%
 • Overig: vanaf € 130.425: 40%

Als gescheiden ouder schenken aan kind

Bent u voornemens om geld te schenken aan uw kind(eren)? Houd er dan rekening mee dat de Belastingdienst gescheiden ouders als één schenker ziet.

Ook als uw kind een partner heeft en u ze beiden wilt schenken, wordt dit gezien als één schenking.

Voordelen van belastingvrij schenken

Om optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen voor schenkbelasting is het vaak verstandig om het bedrag van de schenking te spreiden. Hierdoor wordt schenkbelasting zoveel mogelijk voorkomen en het heeft ook voordelen ten aanzien van een eventuele toekomstige nalatenschap. Door regelmatig gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen wordt de nalatenschap kleiner waardoor nabestaanden minder erfbelasting hoeven te betalen.

Een bijkomend voordeel van bij leven geld en goederen schenken, is dat dit mogelijk ruzies tussen de erflaters over de verdeling van een erfenis voorkomt in de toekomst.

Erfrechtadvocaat Amsterdam

Wilt u meer weten over het schenk- of erfrecht? Of bent u op zoek naar een advocaat vanwege een conflict rondom de erfenis? Neem dan contact op met LINK Advocaten. Wij combineren onze specialistische kennis van het erfrecht met jarenlange ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen en schenkingen.

Contact »
delen