Hoe kan je scheiden van een onvindbare buitenlandse partner?

07 / 08 / 2019 Sophie Zeilstra

Huwelijken met internationale aspecten komen in Nederland met regelmaat voor, zoals een huwelijk tussen een Nederlander en een echtgenoot met een buitenlandse nationaliteit. Net als elk huwelijk kunnen ook deze huwelijken eindigen in een echtscheiding. Het is dan de vraag of een echtscheidingsprocedure in Nederland kan plaatsvinden. De Nederlandse rechter is namelijk niet altijd bevoegd om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek.

Lees ook onze blog: Kan een buitenlands huwelijk in Nederland ontbonden worden?

Een andere vraag is wat u moet doen als u de woonplaats van uw buitenlandse partner van wie u wilt scheiden niet kunt achterhalen. Dit maakt de situatie vaak complexer. Hoe dat zit, leggen we uit in deze blog.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Als u in Nederland wilt scheiden van een onvindbare partner met een andere nationaliteit, dan dient uw echtscheidingsadvocaat namens u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank.

Dit is mogelijk in de volgende situaties:

  • Uw laatste gezamenlijke gewone verblijfplaats was in Nederland en een van u verblijft nog in Nederland;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit en tenminste 6 maanden voorafgaand aan het verzoek tot echtscheiding in Nederland uw gewone verblijfplaats gehad;
  • U heeft een buitenlandse nationaliteit en tenminste 1 jaar voorafgaand aan het verzoek tot echtscheiding in Nederland uw gewone verblijfplaats gehad.

De rechter dient te bepalen of er sprake is van duurzame ontwrichting. Duurzame ontwrichting is in Nederland de enige grond voor echtscheiding. Dit betekent dat u als verzoeker moet bewijzen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Feitelijk betekent dit dat het voldoende is als u stelt dat u niet meer gehuwd wenst te zijn. Dit kan dus niet worden tegengehouden door uw echtgenoot, als hij of zij wel gehuwd wil blijven.

De echtgenoot informeren over de echtscheidingsprocedure

De andere echtgenoot dient bij een eenzijdige echtscheidingsprocedure op de hoogte te worden gesteld van het feit dat er een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend. Diegene dient immers de mogelijkheid te krijgen om een verweerschrift met eventuele verzoeken in te dienen bij de rechtbank.

De hoofdregel is dat het verzoekschrift door een deurwaarder wordt betekend aan het adres van de andere echtgenoot. Er gelden verschillende betekeningsvereisten, afhankelijk van of de woon- en/of verblijfplaats van de echtgenoot bekend is en of de andere echtgenoot in het buitenland woonachtig is.

De hoofdregel bij een onbekende woon- of verblijfplaats van de echtgenoot, is dat het verzoekschrift tot echtscheiding openbaar moet worden betekend. Dit betekent in de praktijk dat het verzoekschrift moet worden betekend aan het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie en gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal de advocaat met u onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn om uw echtgenoot op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld via e-mail of social media.

Als u wilt scheiden van een onvindbare partner, is het verstandig om een echtscheidingsadvocaat met ruime ervaring op het gebied van het internationaal privaatrecht inschakelen. Deze kan uw situatie beoordelen en in overleg met u bepalen hoe de procedure dient te worden ingestoken.

Direct persoonlijk advies

Neem contact met ons op om uw persoonlijke kwestie te bespreken. Het is mogelijk om binnen 24 uur een afspraak te maken op onze vestigingen in Amsterdam of Amersfoort.

Contact »
delen