Scheiden van een partner die in het buitenland woont

10 / 09 / 2018 Alexander Leuftink

Scheiden van een partner die in het buitenland woont komt regelmatig voor. Er zijn steeds meer internationale huwelijken. Zo komt het voor dat een echtgenoot na de beëindiging van de relatie teruggaat naar het land van herkomst. Een ander voorbeeld is dat een van de echtgenoten als expat in een ander land woont. In welke gevallen kunt u scheiden van een partner die in het buitenland woont en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Voorwaarden

Als zowel u als uw partner de Nederlandse nationaliteit hebben, dan kunt u in principe zonder obstakels een echtscheidingsprocedure starten in Nederland. Dit geldt ongeacht of u in Nederland woont. Heeft een van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit? Dan gelden er aanvullende voorwaarden om in Nederland te kunnen scheiden van een partner die in het buitenland woont.

Wenst u op gemeenschappelijk verzoek te scheiden? Dan is de belangrijkste voorwaarde dat in ieder geval een van de echtgenoten in Nederland woont.

Is er sprake van een eenzijdige echtscheiding? Dan is ook van belang hoe lang u al in Nederland woonachtig bent. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet u minimaal zes maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding in Nederland wonen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, dan is deze termijn twaalf maanden.

Uitzonderingen

Op bovenstaande voorwaarden zijn verschillende uitzonderingen mogelijk. Zo kan de Nederlandse rechter zich alsnog bevoegd achten indien u beiden op de Filipijnen woont en slechts een van u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het is namelijk vooralsnog niet mogelijk om te scheiden op de Filipijnen. Vraag daarom altijd om advies aan een ervaren echtscheidingsadvocaat als u bij een internationale echtscheiding betrokken raakt.

Nederlands recht

Als u in Nederland een echtscheidingsverzoek indient, is het Nederlands recht van toepassing op de echtscheiding zelf. De enige grond waaraan moet zijn voldaan om te kunnen scheiden in Nederland, is de duurzame ontwrichting. Dit betekent dat de verzoeker moet stellen dat hij of zij van mening is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Feitelijk betekent dit dat het voldoende is als u stelt dat u niet meer gehuwd wil zijn. Om een huwelijk in Nederland te kunnen ontbinden, is wel van belang dat er sprake is van een rechtsgeldig huwelijk.

Hierover hebben we al eerder geschreven in de volgende artikelen:

Alimentatie, ouderlijk gezag en verdeling huwelijksvermogen

Bij een echtscheiding kunnen veel verschillende onderwerpen aan bod komen. Hierbij kunt u denken aan het vaststellen van partner- of kinderalimentatie, het treffen van een zorgregeling als er kinderen bij betrokken zijn en het verdelen dan wel afwikkelen van het huwelijksvermogen. In het geval van een internationale scheiding is het mogelijk dat per onderwerp het recht van een andere staat van toepassing is. Welk recht dit in uw situatie is, kan onder andere afhankelijk zijn van de nationaliteit of woonplaats van u en/of uw (ex-)partner.

Echtscheidingsadvocaat

Heeft u vragen over een internationale echtscheiding of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een kennismaking met LINK Advocaten.

Contact »
delen