Mijn kind wil niet meer naar mijn ex-partner. Kan de zorgregeling worden stopgezet?

24 / 06 / 2019 Sophie Zeilstra

Bij een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een relatie waar kinderen bij betrokken zijn, worden veelal afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen.

Als ouder heb je de plicht en het recht tot omgang met je kind. Een zorg- of omgangsregeling omvat afspraken over op welke momenten de kinderen bij de ene dan wel de andere ouder verblijven.

Omgangregeling versus zorgregeling

Er is een verschil in terminologie. Als ouders het gezamenlijk gezag hebben over hun kind, dan dienen zij op grond van de wet een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken overeen te komen. Is dat niet mogelijk in onderling overleg, dan kunnen zij de rechter verzoeken deze taken te verdelen.

  • Bij ouders met gezamenlijk gezag wordt in juridische zin gesproken over een zorgregeling.
  • Heeft een ouder niet het ouderlijk gezag maar is hij of zij alleen juridisch ouder, dan wordt de term omgangsregeling gebruikt als het gaat om de dagen waarop een kind bij die ouder verblijft.

Wat kunt u doen als uw kind niet meer naar uw ex-partner wilt waarmee u een omgangregeling of zorgregeling heeft afgesproken? Kunt u de omgangsregeling dan zomaar stopzetten?

Omgangsregeling stopzetten

U kunt niet zomaar eenzijdig een zorg- of omgangsregeling stopzetten.

Ook niet als uw kind zegt dat hij of zij dat graag wil.

De afspraken tussen de ouders blijven gelden, totdat deze afspraken zijn gewijzigd; ofwel in onderling overleg ofwel door de rechter.

Afspraken zijn bindend

Als ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht wanneer zij uit elkaar gaan. In een ouderschapsplan staan afspraken over de kinderen. Dat ouderschapsplan moet door beide ouders zijn ondertekend. U dient deze afspraken beiden na te leven.

De situatie verandert: wat nu?

Toch kan het gebeuren dat er iets verandert in de situatie, waardoor de zorgregeling niet meer passend is.

Onderling overleg

Het is belangrijk dat u dan allereerst probeert om met elkaar te blijven communiceren. Mogelijk kunt u samen met uw ex-partner nieuwe afspraken maken. Het is hierbij verstandig om de nieuwe afspraken schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen. Ook kunt u een mediator inschakelen om u hierbij te begeleiden.

De regeling wijzigen via rechter

Indien u er in onderling overleg niet uitkomt, dan kunt u de gewenste wijziging van de regeling aan de rechter voorleggen. Hiervoor dient u een advocaat in te schakelen. De andere ouder krijgt de gelegenheid om te reageren op uw verzoek.

Als uw kind 12 jaar of ouder is, wordt hij of zij gehoord door de rechter. De rechter doet vervolgens een uitspraak en houdt daarbij rekening met het belang van het kind.

Omgang ontzeggen

Tot slot kunt u de rechter verzoeken om de omgang tussen de andere ouder en het kind te ontzeggen. Dit is een ingrijpende maatregel en kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden toegewezen, namelijk:

  • indien de omgang levert ernstig nadeel op voor de psychische en lichamelijke ontwikkeling van het kind;
  • als de andere ouder kennelijk ongeschikt of niet in staat is om omgang te hebben met zijn kind, bijvoorbeeld door ernstig alcohol- of drugsgebruik;
  • als er andere zwaarwegende belangen aan de orde zijn. De rechter bepaalt of een bepaalde situatie reden is om omgang te ontzeggen.

Familierechtadvocaat inschakelen

Heeft u vragen over het wijzigen of stopzetten van een omgangsregeling? Of bent u op zoek naar een advocaat die u kan helpen met een familierechtelijke procedure? Neem dan contact op met een gespecialiseerde familierechtadvocaat van LINK Advocaten.

Contact »
delen