Nationaal, internationaal en supranationaal recht: wat zijn de verschillen?

05 / 11 / 2017 Alexandra Morot

Nationaal, internationaal, supranationaal en Europees recht zijn verschillende termen die we veelvuldig tegenkomen in internationale zaken. In dit artikel leggen we de verschillen uit.

Nationaal recht

Nationaal recht omvat alle wetten en regels die vanuit één land zijn opgesteld. In principe houden deze wetten op bij de landsgrens. Over de landsgrens gelden de wetten en regels van het desbetreffende land.

Internationaal recht

Naast de nationale wetten van een land geldt in datzelfde land ook een aantal internationale regels. Dit wordt internationaal recht genoemd. Internationaal recht kan worden opgedeeld in internationaal publiekrecht en het internationaal privaatrecht.

  • Internationaal publiekrecht is het recht dat geldt tussen staten onderling. Meestal gebeurt dit in de vorm van een verdrag waarna de betrokken landen de nationale wetten afstemmen op de afspraken in het verdrag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij internationale verdragen over mensenrechten.
  • Internationaal privaatrecht heeft betrekking op conflicten tussen burgers onderling. Het internationaal familierecht valt hier dus ook onder. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op een grensoverschrijdende echtscheiding. Meer over internationaal privaatrecht lees je in ons artikel “Internationaal privaatrecht: wat is het en waar bestaat het uit?”.

Supranationaal recht

Naast het internationaal recht bestaat het supranationaal recht. Dit recht komt voort vanuit een instantie die van de lidstaten de bevoegdheid heeft gekregen om regels te vormen of recht te spreken. De lidstaten moeten zich vervolgens houden aan de afspraken of regels die deze door instantie opgesteld worden. Een voorbeeld van supranationaal recht is Europees recht, waarbij de Europese Unie de desbetreffende instantie is.

Europees recht

Met Europees recht wordt het recht van de Europese Unie bedoeld. Het omvat de verschillende verdragen die binnen de EU zijn gesloten, de verordeningen en richtlijnen die vanuit de EU zijn opgesteld en het recht van de vroegere Europese Gemeenschappen. Het is daarom vergelijkbaar met het internationaal publiekrecht. Toch zijn er ook enkele Europese afspraken op het gebied van privaatrecht die onder het Europees recht vallen, zoals de Brussel- en Rome-verordeningen.

Meer informatie?

Meer informatie over internationaal recht of kennismaking met een advocaat gespecialiseerd in internationaal privaatrecht? Neem contact op met LINK Advocaten voor een kennismaking.

Contact »
delen