Hoe worden schulden afgehandeld na een echtscheiding?

17 / 03 / 2021 Martin Weenink

De vraag hoe eventuele schulden na een echtscheiding afgehandeld worden, is niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. In de meeste situaties is echter sprake van een duidelijke aansprakelijkheid voor deze schulden.

Wie aansprakelijk is voor de schulden is vooral afhankelijk van de samenlevingsvorm tijdens de relatie.

Gemeenschap van goederen

Bent u gehuwd geweest in algehele gemeenschap van goederen? Dan bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden.

De algehele gemeenschap van goederen geldt immers niet alleen voor bezittingen maar ook voor negatief vermogen zoals schulden.

Schulden die na het moment van de echtscheiding ontstaan, vallen niet meer in de gemeenschap van goederen. Als peildatum voor dit moment geldt de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend.

Let op: ook schulden die uit de tijd vóór het huwelijk stammen vallen binnen de algehele gemeenschap van goederen. Dit is anders als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Echtscheidingsconvenant

Bij een echtscheiding na een huwelijk met gemeenschap van goederen dient u afspraken rondom eventuele schulden vast te leggen in een echtscheidingsconvenant.

Hierbij zijn drie aandachtspunten van belang:

  1. Gelijke verdeling;
  2. Hoofdelijke aansprakelijkheid;
  3. En preventieve afspraken.

Gelijke verdeling

Onder de streep moeten de schulden en bezittingen in een echtscheidingsconvenant gelijk zijn verdeeld.

Als de bezittingen of schulden onevenredig verdeeld worden, is sprake van een overbedeling van één echtgenoot. Deze oververdeling wordt door de fiscus gezien als een schenking, met tot gevolg dat er schenkingsbelasting afgedragen moet worden.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Beide echtgenoten blijven bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. U wordt alleen gevrijwaard van aansprakelijkheid als de schuldeiser akkoord gaat met vastgestelde verdeling. Als de schuldeiser hier niet mee akkoord gaat, dan kunt u wel op basis van uw echtscheidingsconvenant de bedragen vervolgens weer op uw ex-echtgenoot verhalen.

Een echtscheidingsconvenant is dus een overeenkomst die alleen geldt tussen de echtgenoten; schuldeisers zijn niet gebonden aan deze onderlinge afspraak.

Preventieve afspraken

Ook als u niets afweet van eventuele schulden is het verstandig om afspraken over schuldverdeling vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. Het is immers ook mogelijk dat een echtgenoot schulden geheimhoudt tot na de echtscheiding.

Het feit dat u niet bekend was met de schuld, betekent namelijk niet dat u niet aansprakelijk bent voor deze schuld.

Huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk met huwelijkse voorwaarden zijn de echtgenoten in beginsel zelf aansprakelijk voor hun eigen schulden.

Dit geldt echter alleen als de huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Is dit niet het geval, dan kan de schuldeiser ervan uitgaan dat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Hoewel bij huwelijkse voorwaarden meestal geldt dat de echtgenoten blijven beschikken over hun eigen privévermogen en dus ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen schulden, kunnen afspraken rondom gezamenlijke bezittingen en schulden worden vastgelegd in deze voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk aangaan van een hypotheek.

Schulden na einde samenwonen

Woonde u samen zonder huwelijk en is er sprake van een lening of schuld die door uw ex-partner is aangegaan? Dan bent u in principe niet aansprakelijk voor deze schulden.

U bent alleen aansprakelijk voor uw eigen schulden, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt  in een samenlevingscontract.

Let op: u bent wel gezamenlijk aansprakelijk voor leningen en schulden die u gezamenlijk bent aangegaan en voor schulden die onderdeel waren van de kosten van de huishouding, zoals woonlasten en nutskosten.

Echtscheidingsadvocaat

Heeft u te maken met schulden na een echtscheiding en komt u er niet uit met uw ex-partner? Neem contact op met een echtscheidingsadvocaat van LINK Advocaten.

Contact »
delen