Het verdelen van een erfenis: tips om onenigheid te voorkomen

19 / 12 / 2018 Chantal van Baalen

Het verdelen van een erfenis kan bij de nabestaanden veel emoties losmaken. Soms lopen de emoties hoog op en ontstaan er conflicten. De afgelopen jaren is het aantal erfrechtzaken flink gestegen. Vooral tussen broers en zussen ontstaan steeds vaker conflicten over de erfenis.

In deze blog geven wij u twee praktische tips om onenigheid te voorkomen bij het verdelen van de nalatenschap.

Testament opstellen met een executeur

Als erflater is het verstandig om een testament op te stellen en de erfgenamen hiervan op de hoogte te stellen. Leg als erflater duidelijk vast wat uw wensen zijn. U kunt bijvoorbeeld uw erfgenamen vragen om een lijstje te maken met waardevolle spullen die ze graag zouden willen hebben. Met deze informatie kunt u de verdeling van tevoren bepalen en uw erfgenamen informeren over hoe goederen worden verdeeld. De erfgenamen weten dan wat ze te wachten staat en komen niet voor verrassingen te staan.

In een testament kunt u een executeur aanwijzen. Als erflater kunt u zelf beslissen wie dat wordt, maar het is belangrijk dat u de persoon vertrouwt. Dit kan een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een erfgenaam of notaris) of een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting) zijn. De executeur zorgt voor de afwikkeling van de erfenis en andere praktische zaken die geregeld moeten worden. De executeur communiceert  met alle erfgenamen en brengt  hen op de hoogte van wat er allemaal moet gebeuren. Door een persoon aan te wijzen die de erfenis verdeelt en alle praktische aangelegenheden regelt, worden discussies en daardoor ruzies zoveel mogelijk voorkomen.

Let op: een executeur kan ervoor kiezen om de benoeming te weigeren. Het is als erflater dus verstandig om de executeur voor uw overlijden op de hoogte te stellen en te vragen of hij/zij deze benoeming na uw overlijden wil aanvaarden.

Luister goed naar elkaar en leg afspraken vast op papier

Als er geen testament is opgesteld, dan geldt het wettelijk erfrecht. Het is dan zaak om als erfgenamen met elkaar om de tafel te gaan om tot afspraken te komen over de afwikkeling. Geef elkaar de ruimte om vragen te stellen en luister naar elkaars wensen. Alle bezittingen dienen goed geïnventariseerd te worden.

Om de waarde van alle goederen te bepalen, kan eventueel de hulp van een onafhankelijke taxateur worden ingeschakeld. Een familieveiling kan vervolgens een oplossing zijn om goederen te verdelen indien jullie er samen niet uitkomen. Als er wel afspraken over de verdeling kunnen worden gemaakt, dan doen jullie er goed aan om deze afspraken zoveel mogelijk op papier te zetten. Dit voorkomt discussies achteraf. Eventueel kunnen jullie bij dergelijke gesprekken de hulp van een mediator inschakelen.

Indien er problemen lijken te ontstaan over de verdeling van de erfenis, dan is het verstandig om tijdig een erfrecht advocaat in te schakelen. Een ervaren erfrechtadvocaat kan helpen voorkomen dat de zaak escaleert.

Erfrechtadvocaat Amsterdam

Loopt u tegen problemen aan bij het verdelen van een nalatenschap? En wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen? De erfrechtadvocaten van LINK hebben regelmatig te maken met onenigheid bij families over de verdeling van een erfenis. Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

Contact »
delen