Kan een echtscheiding met spoed worden afgehandeld?

15 / 01 / 2020 Sophie Zeilstra

Een echtscheidingsprocedure kan vele maanden in beslag nemen, maar kan ook spoediger verlopen. De duur van een echtscheidingsprocedure hangt grotendeels af van de samenwerking met uw echtgenoot bij het maken van afspraken over de gevolgen van de echtscheiding.

Spoedig verloop van een echtscheiding

Als u beiden volledig achter de keuze voor de echtscheiding staat en u bent in staat om gezamenlijke afspraken te maken over de kinderen, de echtelijke woning, verdeling van bezittingen en eventueel alimentatie, dan kan een echtscheiding spoediger worden afgerond dan wanneer er veel discussiepunten zijn.

U kunt om verschillende redenen belang hebben bij een spoedige echtscheiding:

Echtscheidingsmediation

Een echtscheidingsprocedure verloopt vaak voorspoediger indien er gekozen wordt voor scheidingsmediation. Gedurende het traject begeleidt de advocaat-scheidingsmediator het onderhandelingsproces en geeft over alle onderwerpen juridische informatie zodat u samen een goed doordachte regeling kunt treffen.

De afspraken neemt de advocaat-scheidingsmediator op in een convenant en eventueel ouderschapsplan in geval van minderjarige kinderen. Het is begrijpelijk dat u de procedure spoedig wil afronden, maar het is tegelijkertijd van belang dat u zorgvuldig wordt geïnformeerd over de juridische gevolgen van een echtscheiding. Als u samen overeenstemming bereikt dan is het immers belangrijk dat dit een duurzame overeenstemming betreft, zodat u niet een jaar later alsnog bij de rechtbank tegenover elkaar zit.

Hoe lang een mediationtraject duurt is onder andere afhankelijk van hoeveel mediationafspraken er nodig zijn om tot volledige overeenstemming te komen. Het proces kan binnen een aantal maanden zijn afgerond. Uw advocaat-scheidingsmediator dient na ondertekening van het echtscheidingsconvenant en een eventueel ouderschapsplan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Alleen een advocaat kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Er komt dan geen zitting bij de rechtbank. Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken dient de beschikking nog te worden ingeschreven in de burgerlijke registers van de burgerlijke stand. Dit duurt doorgaans 2 dagen tot 2 weken.

Echtscheidingsmediation is ook mogelijk via Skype. Dit biedt mogelijkheden voor echtscheidingen waarbij een of beide echtgenoten in het buitenland woont.

Spoedige beslissingen tijdens een echtscheidingsprocedure

Een spoedige echtscheiding is niet altijd mogelijk. Als het u en uw echtgenoot niet lukt om in overleg tot overeenstemming te komen, dan kan de procedure al snel een aantal maanden tot meer dan een jaar duren. Dit is mede afhankelijk van geldende termijnen en werkdrukte bij de rechtbank.

Soms dienen er beslissingen te worden genomen over bepaalde zaken die niet te lang op zich kunnen laten wachten. Bijvoorbeeld wie er gedurende de echtscheidingsprocedure in de woning blijft wonen, bij wie de kinderen hoofdzakelijk verblijven en welk bedrag voorlopig aan de andere partner wordt betaald om te voorzien in de kosten van levensonderhoud.

In dat geval kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen over deze zogenaamde voorlopige voorzieningen. De rechter kan hier via een voorlopige voorzieningen procedure al binnen een aantal weken uitspraak over doen.

De voorlopige voorzieningen gelden zolang de echtscheidingsprocedure duurt, uitzonderingen daargelaten. Nadat de echtscheiding is uitgesproken, vervallen de voorlopige voorzieningen en gelden ofwel de afspraken die uiteindelijk zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of de definitieve beslissingen van de rechtbank.

Familierechtadvocaat

Bent u op zoek naar een ervaren familierecht advocaat of advocaat-scheidingsmediator? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Het is mogelijk om binnen 24 uur een afspraak te maken op onze vestigingen in Amsterdam of Amersfoort.

Contact »
delen