Collaborative divorce

Collaborative Divorce (of: overlegscheiding) is een relatief nieuwe wijze van conflictoplossing, tussen mediation en procederen in.

Collaborative divorce/overlegscheiding combineert de voordelen van mediation (volledige openheid van zaken en vertrouwelijkheid) en van procederen (ieder een eigen advocaat die coacht, adviseert en met zijn cliënt deelneemt aan het overleg). Wanneer mediation niet mogelijk is en de partners procederen op het scherpst van de snede willen voorkomen, biedt overlegscheiding uitkomst.

Hoe verloopt collaborative divorce?

Het proces van collaborative divorce is open en transparant, en de partners leggen alle benodigde en relevante informatie op tafel. De cliënten en hun advocaten vormen het basisteam. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt, begeleiden de onderhandelingen tussen partijen en zien er verder op toe dat de overlegscheiding aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt.

Alle betrokkenen tekenen een deelnemingsovereenkomst waarin zij deze afspraken vastleggen. De echtscheiding vindt hierdoor op een respectvolle en integere wijze plaats; alle betrokkenen hebben immers bij aanvang afgesproken zich tot het uiterste in te spannen om dit proces tot een goed einde te brengen.

De partners kunnen ook deskundigen inschakelen. Hierbij kan worden gedacht aan een psycholoog of coach voor de partners en/of de kinderen. Daarnaast kunnen financieel deskundigen zoals fiscalisten en accountants worden betrokken, als zij bijvoorbeeld een bedrijf moeten waarderen. In de regel wordt een deskundige door beide partners aangewezen, waardoor een vaak onnodig complicerende battle of experts wordt voorkomen. Net als de overige deelnemers werken de ingeschakelde deskundigen onder de paraplu van de deelnemingsovereenkomst.

Collaborative lawyers

Onze partners Alexandra Morot, Martin Weenink en Alexander Leuftink zijn collaborative lawyers en verbonden aan de VvCP, de vereniging voor collaborative practice: www.vvcp.nl

Contact »