Vereffenaar laten benoemen: wat houdt het in?

28 / 07 / 2022 Sophie Zeilstra

Als een naaste van u overlijdt, wordt mogelijk een (deel van de) erfenis aan u nagelaten. U bent dan wettelijke erfgenaam of als erfgenaam vastgelegd in het testament. In een testament kan ook een executeur zijn benoemd: iemand die alle zaken regelt rondom een nalatenschap.

Als er geen executeur testamentair is benoemd, moeten de erfgenamen zelf de nalatenschap vereffenen. Wat dit inhoudt en welke verplichtingen daarbij komen kijken, leest u in dit blog.

Wat is een vereffenaar?

Een vereffenaar is iemand die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van een nalatenschap. De erfgenamen worden zelf vereffenaar als er geen executeur testamentair is benoemd en zij de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Beneficiair aanvaarden houdt in dat u met alle erfgenamen de bezittingen en schulden erft. U bent echter niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de overledene. U moet eerst de bezittingen en schulden volgens de wet vereffenen.

Lichte vereffening

Als u, alleen of samen met andere erfgenamen, ervoor heeft gekozen om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan is er sprake van een lichte vereffening. Voor een lichte vereffening gelden verschillende verplichtingen.

Een aantal voorbeelden van verplichtingen die bij een lichte vereffening horen zijn:

  • Boedelbeschrijving opmaken
  • Melding maken als er een negatieve nalatenschap is
  • Schuldeisers oproepen
  • Erfgenamen zoeken

Benoeming vereffenaar door rechter

Het kan zo zijn dat erfgenamen onderling geen overeenstemming over de vereffening bereiken. In dat geval kan de rechter een (onafhankelijke) vereffenaar benoemen. In dat geval is sprake van zware vereffening.

De benoemde vereffenaar is dan verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Denk daarbij aan het opstellen van een lijst met schulden, het zoeken naar schuldeisers en het opstellen van een boedellijst.

Een vereffenaar moet dan ook bijhouden welke taken hij of zij gedaan heeft voor het afwikkelen van de vereffening. De rechter kan de vereffenaar loon toekennen.

Advocaat als vereffenaar

Ook een advocaat kan benoemd worden tot vereffenaar. Het komt namelijk veel voor dat tijdens een vereffening procedures opgestart moeten worden. Een advocaat kan zelf een procedure starten, in tegenstelling tot een notaris.

Hulp bij afwikkeling nalatenschap

Heeft u hulp nodig bij het afwikkelen van een nalatenschap of loopt de afwikkeling tussen de vereffenaars moeizaam? Heeft u zelf vragen over uw eigen nalatenschap en het benoemen van een vereffenaar?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen